Oldtimers

Vyrábíme a renovujeme brzdové a spojkové komponenty pro historické automobily a motocykly.
Používáme bezasbestové třecí materiály, které vzhledově napodobují původní.
Technologii aplikace volíme dle požadavků zákazníka, tedy lepením či nýtováním.
Pro sportovní oldtimery používáme materiály se zvýšenou tepelnou odolností, které jsou i při
maximálním nasazení šetrné vůči ostatním částem brzdových či spojkových komponentů.